Välj en sida

Dykeri

Vi utför de flesta förekommande dykeriarbeten:

 • Inspektioner av kajer, bryggor, rörledningar, kablar.
 • Inspektion samt rengöring av dricksvattenanläggningar, vattenreservoarer, dammar och vattentorn.
 • Sökning
 • Bärgning
 • Propellerpoleringar
 • Räddning dykeri och vattenlivräddning
 • Eftersök av försvunna personer

ROV

Med vår ROV (Remotely Operated underwater Vehicle) utför vi inspektioner och arbeten på bl.a

 • El ledningar
 • Vatten och avloppsledningar
 • Kajer
 • Bryggor
 • Dammanläggningar
 • Broar
 • Tunnlar/rör
 • Trånga, svåråtkomliga utrymmen

Vi har i dagsläget två olika ROV-system. Ett litet och smidigt från Seabotix. ROVen är av mindre modell och kan ta sig in i trånga ställen. Vi har också ett lite större och kraftigare system från Ocean Modules med ca 350 m kabel. Bägge systemen är portabla och utrustad med videokamera, belysning, sonar och gripklo. Vi kan spela in hela inspektionen/arbetet digitalt.

Vi har en gedigen erfarenhet av olika ROV-uppdrag.

Utbildning

HSF Handhavande av Snabba Fartyg

Vi är auktoriserade av Transportstyrelsen att utbilda i HSF.
Där utbildar vi

 • Myndigheter
 • Privatpersoner
 • Rederier

Ring för information om när nästa kurs är planerad.

Eftersök av försvunna personer

Vi har stor erfarenhet och specialkompetens av eftersök av försvunna personer.  Vi använder dykare, ROV och sonarutrustning för vårt sökarbete. Referens från Polisen finns. Kontakta oss för mer information.

Sjömätning

Vi utför en enkel och kostnadseffektiv sjömätning med visualisering av bottenförhållanden. Den kan visa bottendjup, hårdhet och föremål. Vi gör också volymberäkningar inför muddringar samt provtagning av bottenmassan.

Film

Arbetar med vattensäkerhet och dykeri vid filminspelningar. Har stor erfarenhet av att köra olika kamerabåtar. Kan också erbjuda en specialbyggd RIB för att bära alla på marknaden förekommande gyroupphängda filmkameror. Vi har deltagit vid ett stort antal inspelningar.

Transporter

Vi utför transporter av olika slag, med vår lastvänliga och snabba båt, special utrustad för dykeri arbete.

Uthyrning

Uthyrning av båtar med skeppare, för olika typer av uppdrag.