Välj en sida
Kabelarbete

Kabelarbete

Vi har monterat kabelskydd på kraftkabel för att förhindra skav och nötning. I vissa fall har vi sett slitage på kabeln ända ner till 25 m djup. Bilden är tagen med ROV vid en efterkontroll, men arbetet sker med dykare.
Fatman dockad

Fatman dockad

Fatman torrsattes under hösten-19 för blästring och bottenmålning. Nu är hon redo för nya uppdrag.
ROV inspektion på Åland

ROV inspektion på Åland

Undersökt en gruva på Åland men ROV. Sikten i vattnet var bra men det fanns många hinder på vägen ned till 253 meters djup.
Bärgninga av 4 tons ankare med ROV

Bärgninga av 4 tons ankare med ROV

Bärgat ankare med kätting som ett fartyg tappat när man fick problem med ankarwinchen. Ankaret på 4 ton inkl 270 m kätting landade på 70 m djup. Vi sökte exakt plats med sidescansonar och kopplades med ROV, allt lyftes sedan upp på Fatman, totalt 22 ton. Ankare och...
Kranlyft för SSRS

Kranlyft för SSRS

Varit behjälplig med kranlyft vid byggnationen av SSRS nya sjöräddningsstation på Rörö.
Vraket Hoheneichen sanerat.

Vraket Hoheneichen sanerat.

På uppdrag av Hav och Vattenmyndigheten har vraket Hoheneichen sanerats/kontrollerats. Fartyget förliste utanför Ystad 8 jan 1959. Vraket ligger på ca 30 m djup. Se mer info på HaVs hemsida...
Vraket Sandön sanerat.

Vraket Sandön sanerat.

På uppdrag av Hav och Vattenmyndigheten är nu vraket Sandön som förliste utanför Ystad 4 jan 1975 nu sanerat/kontrollerat. Länk till Hav och Vatten för mer info....
Bärgning av dumpers

Bärgning av dumpers

Vi bistår med dykare vid arbetet med att bärga en dumpers från 12 m djup. Först tömdes dieseltank och hydraultank på olja. Detta gjordes under vattnet när dumpern fortfarande stod på botten. Hål borrades i tankarna och oljan pumpades ut. Detta för att förhindra...
Snörpvad bärgad

Snörpvad bärgad

Delar av snörpvaden från vraket Thetis har bärgats från 30 m djup och lämnats till återvinning.
Tunga lyft i norra Vänern

Tunga lyft i norra Vänern

Renoverat förtöjningsplats för kemlastfartyg. Stora betongvikter har lyfts upp för att byta kättingar.
ROV inspektion

ROV inspektion

Kontrollerat 4 km nyförlagd kabel med ROV. För att kabeln skall få lång livslängd kontrolleras kabeln i sin helhet och sedan åtgärdas de hittade anmärkningarna med dykare. Alla anmärkningar positioneras med ROVen för att det skall bli lätt för dykarna att hitta...
Vraket Thetis tömt!

Vraket Thetis tömt!

Vraket Thetis är nu tömd på olja och andra farliga ämnen. Arbetet att bärga den 500 m långa snörpvaden har påbörjat.
Vraket Thetis

Vraket Thetis

Vi har nu påbörjat arbetet med att tömma vraket Thetis på olja. Vraket ligger på botten på 30 m djup. Vi använder i huvudsak vår ROV för arbetet.

Trasig vattenledning

En skada på en huvudvattenledning lokaliserades och filmades. Ledningen fick tas upp för reparation.

Volvo ocean race

Rengör skrovet på tävlingsbåten Vestas regelbundet när den ligger stilla i Göteborgs Hamn. Skrovet rengörs med dykare för hand.
Kabelläggning

Kabelläggning

Sjömätning i en sjö nära Göteborg och sedan kabelläggning. Marine Works leder arbetet.
Provtagning

Provtagning

Inhyrda av IVL, Svenska miljöinstitutet för provtagnig i Göteborgs hamninlopp.
Filminspelning

Filminspelning

Trailade upp vår RIB till Stockholm för att delta vid en svensk filminspelning. Filmade ett sjöflygplan under start samt några andra bilder. Vi hade monterat gyro riggen. Allt fungerade fint.
Kabelarbete

Kabelarbete

Tillbaka på Åland för avslutande kabelarbete.

Kabelspolning

Spolat ned kabel vid dess landfäste, dels för att skydda kabeln men också för att båtar skall kunna komma in i den lilla hamnen på Hisingen. Använt lilla och lätta utrustningen idag.

Brygginspektion

Brygginspektioner på flytbryggor på Tjörn under mars månad.