Välj en sida

Vraket Thetis tömt!

Vraket Thetis är nu tömd på olja och andra farliga ämnen. Arbetet att bärga den 500 m långa snörpvaden har påbörjat.

Snörpvad bärgad

Delar av snörpvaden från vraket Thetis har bärgats från 30 m djup och lämnats till återvinning.

Tunga lyft i norra Vänern

Renoverat förtöjningsplats för kemlastfartyg. Stora betongvikter har lyfts upp för att byta kättingar.

ROV inspektion

Kontrollerat 4 km nyförlagd kabel med ROV. För att kabeln skall få lång livslängd kontrolleras kabeln i sin helhet och sedan åtgärdas de hittade anmärkningarna med dykare. Alla anmärkningar positioneras med ROVen för att det skall bli lätt för dykarna att hitta tillbaka och åtgärda bristerna. Precis vid denna anmärkning monterades kabelskydd över kabeln för att undvika skav. Det är inte ovanligt att vågorna kan göra att kabeln rör på sig även på djup ned till 25 m djup.

Vraket Thetis

Vi har nu påbörjat arbetet med att tömma vraket Thetis på olja. Vraket ligger på botten på 30 m djup. Vi använder i huvudsak vår ROV för arbetet.

Trasig vattenledning

En skada på en huvudvattenledning lokaliserades och filmades. Ledningen fick tas upp för reparation.

Volvo ocean race

Rengör skrovet på tävlingsbåten Vestas regelbundet när den ligger stilla i Göteborgs Hamn. Skrovet rengörs med dykare för hand.

Kabelläggning

Sjömätning i en sjö nära Göteborg och sedan kabelläggning. Marine Works leder arbetet.

Provtagning

Inhyrda av IVL, Svenska miljöinstitutet för provtagnig i Göteborgs hamninlopp.