Välj en sida

Vi bistår med dykare vid bärgningsarbetet med att bärga en dumpers från 12 m djup. Först tömdes dieseltank och hydraultank på olja. Detta gjordes under vattnet när dumpern fortfarande stod på botten. Hål borrades i tankarna och oljan pumpades ut. Detta för att förhindra utsläpp under bärgningen.