Välj en sida

Seacure tillhandahåller båt samt del i gyrorigg för tester med filmföretagen Blue Sky och Oceanfilm. Vi är mycket nöjda med testerna som visar det är möjligt att få helt stadiga bilder på vattnet även i höga farter och sjögång.