Välj en sida

Undersökt en gruva på Åland men ROV. Sikten i vattnet var bra men det fanns många hinder på vägen ned till 253 meters djup.