Välj en sida

Kontrollerat 4 km nyförlagd kabel med ROV. För att kabeln skall få lång livslängd kontrolleras kabeln i sin helhet och sedan åtgärdas de hittade anmärkningarna med dykare. Alla anmärkningar positioneras med ROVen för att det skall bli lätt för dykarna att hitta tillbaka och åtgärda bristerna. Precis vid denna anmärkning monterades kabelskydd över kabeln för att undvika skav. Det är inte ovanligt att vågorna kan göra att kabeln rör på sig även på djup ned till 25 m djup.