Välj en sida

Filmat vågkrafts generator under sjösättning. Vår ROV klämde vi fast med klon på fundamentet till generatorn. Därifrån kunde vi se att vajrarna som generatorn hänger i var helt parallella under nedsänkningen till 50 m djup, därefter stängdes en ventil samt vajrarna lossades från generatorn. Allt detta gick att göra med vår ROV. Tittar man noga ser man ROVen nere på betong fundamentet. Vår båt Fatboy användes också för detta arbete.