Välj en sida

En skada på en huvudvattenledning lokaliserades och filmades. Ledningen fick tas upp för reparation.