Välj en sida

Renoverat förtöjningsplats för kemlastfartyg. Stora betongvikter har lyfts upp för att byta kättingar.