Välj en sida
Vraket Thetis tömt!

Vraket Thetis tömt!

Vraket Thetis är nu tömd på olja och andra farliga ämnen. Arbetet att bärga den 500 m långa snörpvaden har påbörjat.
Snörpvad bärgad

Snörpvad bärgad

Delar av snörpvaden från vraket Thetis har bärgats från 30 m djup och lämnats till återvinning.
Tunga lyft i norra Vänern

Tunga lyft i norra Vänern

Renoverat förtöjningsplats för kemlastfartyg. Stora betongvikter har lyfts upp för att byta kättingar.
ROV inspektion

ROV inspektion

Kontrollerat 4 km nyförlagd kabel med ROV. För att kabeln skall få lång livslängd kontrolleras kabeln i sin helhet och sedan åtgärdas de hittade anmärkningarna med dykare. Alla anmärkningar positioneras med ROVen för att det skall bli lätt för dykarna att hitta...
Vraket Thetis

Vraket Thetis

Vi har nu påbörjat arbetet med att tömma vraket Thetis på olja. Vraket ligger på botten på 30 m djup. Vi använder i huvudsak vår ROV för arbetet.