Välj en sida
ROV inspektion på Åland

ROV inspektion på Åland

Undersökt en gruva på Åland men ROV. Sikten i vattnet var bra men det fanns många hinder på vägen ned till 253 meters djup.
ROV inspektion

ROV inspektion

Kontrollerat 4 km nyförlagd kabel med ROV. För att kabeln skall få lång livslängd kontrolleras kabeln i sin helhet och sedan åtgärdas de hittade anmärkningarna med dykare. Alla anmärkningar positioneras med ROVen för att det skall bli lätt för dykarna att hitta...